زنان سرپرست خانوار

اخبار کوتاه مرتبط با زنان سرپرست خانوار

میانگین سنی زنان سپرست خانوار کشور رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران : ما اطلاعات ستاد را در بازه زمانی ۸ ساله بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که سن سرپرستی خانوار توسط زنان از ۵۰ به ۴۰ سال کاهش پیدا کرده است . (همشهری آنلاین ، ۲۲ مرداد ۹۵) تعداد سنی…

اخبار کوتاه مرتبط با آسیب اجتماعی کودکان کار

چه خبر از کودکان کار؟ رضا جعفری (مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) : تحقیقی که آمار همه کودکان را در یک سرشماری احصاء کرده باشد نداریم (!!!) اما خودمان ده هزار و پانصد نفر از این کودکان را در مراکز خود شناسایی کردیم. از این تعداد، شمار آن دسته از کودکان کار…

اخبار کوتاه مرتبط با آسیب اجتماعی اعتیاد

صرفا جهت اطلاع رئیس شورای شهر تهران : تا ده درصد جمعیت ما به عنوان معتاد مطرح می شوند ولی آمار دقیق تر این را نشان می دهد که در کشور پنج درصد از مردم دچار اعتیاد هستند که تعداد معتادین متجاهر ده تا بیست هزار نفر می شوند و در این مناطق(هرندی، شوش و…