به آزمایشگاه حکمرانی خوش آمدید

اهداف تشکیل آزمایشگاه

ایجاد اکوسیستم خط مشی های عمومی توسط متخصصان و خبرگان
بهبود مکانیسم ها، مدل ها و ظرفیت های طراحی خط مشی های حوزه عمومی
بررسی و تحلیل پدیده های عمومی با استفاده از منابع دیجیتالی و رویکردهای مدل سازی کمّی
توسعه و اجرای راه حل های مبتنی بر شواهد مطابق با اولویت ها و نیازهای جامعه در زمینه های عمومی
پیش بینی تجربی و علمی از مسائل پیچیده حوزه عمومی

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه حکمرانی نهادی است که در زمینه طراحی و ارزشیابی خط مشی های عمومی فعالیت می کند و طراحی خدمات عمومی و خط مشی های کارآمد و آزمودن آنها را در دستور کار خود قرار می دهد.

آزمایشگاه حکمرانی نهادی مدرن و جدید است که راه حل عملی و تجربی متناسب با واقعیت های جامعه را با انجام آزمایش های گوناگون و تایید علمی آنها از طریق پیمایش و شبیه سازی ، در خدمت متقاضیان بخش عمومی قرار می دهد.

حوزه های فعالیت آزمایشگاه حکمرانی

فرصت شرکت در چهارمین رویداد ملی پیچ خط مشی را از دست ندهید

منتظر دیدن یکایک شما عزیزان در این رویداد هستیم

چرا باید آزمایشگاه حکمرانی را انتخاب کنید؟

همکاری با تعداد زیادی از متخصصان حوزه عمومی در آزمایشگاه

تجربه بالای اعضای آزمایشگاه در حوزه حکمرانی عمومی

حضور توأمان متخصصان کمی و کیفی در آزمایشگاه

ارائه ابزارهای کمی مدیریت و ارزیابی خط مشی ها ، سیاست ها و برنامه ها

تبیین اثرات و پیامدهای شیوه مداخلات و ابزارهای مداخله

حضور متخصصان علم مدیریت ، اقتصاد ، علوم پایه ، پزشکی و … در آزمایشگاه حکمرانی عمومی ، موجب گسترش حوزه فعالیت های آزمایشگاه شده است.

انجام بیش از ده پروژه ملی در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، پزشکی و … در سال های اخیر ، به عنوان تجربه ای گران بها برای آزمایشگاه حکمرانی عمومی به حساب می آید.

حضور متخصصان ریاضی ، برنامه نویسی ، داده کاوی ، شبیه سازی ، علوم شناختی در کنار اندیشمندان حوزه های مدیریت ، کسب و کار ، اجتماعی و پزشکی باعث ایجاد شبکه توانمندی از نیروهای های متخصص در آزمایشگاه شده است.

آزمایشگاه یک داشبورد مدیریتی جهت تبیین اثرات و پیامدهای شیوه مداخلات و ابزارهای مداخله ارائه می کند.

مهم ترین اخبار و رویدادها

سومین رویداد ملی پیچ خط مشی
سومین رویداد ملی پیچ خط مشی

کلیک کنید >

چهارمین رویداد ملی پیچ خط مشی
چهارمین رویداد ملی پیچ خط مشی

کلیک کنید >