مرحله دوم رویداد کاک برکت

منتخبان مرحله دوم رویداد کاک برکت

پنجمین رویداد ملی همزیستی برای حل مسائل اجتماعی با موضوع اشتغال زایی پایدار برای کولبران در حال برگزاری است. این رویداد که به نام رویداد کاک برکت نیز شناخته می‌شود، تمرکز خود را برای دریافت طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه اشتغال زایی برای کولبران قرار داده است. سه استان هدف در این رویداد عبارتند از: کرمانشاه،…