در این رویداد به دنبال پاسخ مناسب برای سوالات زیر هستیم :

  • مدل مطلوب پیشنهادی برای تولید برنامه‌های مشارکتی در صدا و سیما چیست؟
  • روش‌های پیشنهادی برای جلب مشارکت نخبگان و بدنه کارشناسی کشور در خط‌مشی‌گذاری محتوایی صداوسیما چست؟
  • برای استفاده از استعدادهای مردمی در ایده‌پردازی و طراحی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
  • پیشنهاد عملیاتی شما برای ارتقای مرجعیت رادیو و تلویزیون در فضای رسانه‌ای نوین چیست؟
  • روش پیشنهادی برای استعدادیابی نیروی انسانی در تولید برنامه‌های صداوسیما چیست؟

عوامل برگزاری رویداد

شورای سیاستگذاری

هیئت داوران

 

کارگاه های توانمندساز

کمیته اجرایی

جوایز تیم های برگزیده

تیم اول : 7 میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح
تیم دوم : 5 میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح
تیم سوم : 3 میلیون تومان جایزه نقدی + گرنت پژوهشی + حمایت جهت پیاده سازی طرح

حامیان رویداد

حامیان معنوی رویداد

برگزارکننده رویداد

گالری تصاویر رویداد