اطلاعات تماس

publicpolicylabir@gmail.com
001-234-5678
تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی پیشرفت

از این قسمت می توانید پیام های تان را برای ما ارسال کنید

پیشنهادات ، انتقادات و نظرات ارزشمند شما قطعا در بهبود عملکرد آزمایشگاه حکمرانی عمومی اثرگذار است و باعث بهبود عملکرد مجموعه ما خواهد شد. ما را از نظرات ارزشمندتان بهره مند نمایید.

 

ارسال پیام